ติดต่อ หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.

ที่อยู่:


เบอร์โทรศัพท์:

เบอร์โทรศัพท์:

e-Mail

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. ชั้น 6

อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300

02-628-5324

02-228-5896

center@esdc.go.th

ที่ตั้งหน่วยงาน: