หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.ขอต้อนรับสมาชิกใหม่

หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ ดร.นัจรีภรณ์ ทุมสงคราม ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1 ด้วยความยินดียิ่ง