ดร.ลาวัณย์ ตรีเนตร เนื่อง รับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ

หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ลาวัณย์ ตรีเนตร เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ