ต้อนรับสมาชิกใหม่ สู่ หน่วยศึกษานิเทศก์ ศนฐ.

หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ดร.ศุภชลา ขำสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 41ด้วยความยินดียิ่ง