สำเนา 4 H

โพสต์25 ก.พ. 2559 22:29โดยweb master   [ อัปเดต 26 ก.พ. 2559 04:46 ]
    ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการจัดทำหลักสูตรและชุดฝึกอบรมพัฒนาทักษะและสมรรถนะศึกษานิเทศก์ จำนวน 4 หลักสูตร เพื่อใช้ในการฝึกอบรมศึกษานิเทศก์ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยกำหนดจัด 2 กิจกรรมดังนี้
    กิจกรรมที่ 1 การประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรและชุดฝึกอบรมพัฒนาทักษะและสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม ไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ท พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
    กิจกรรมที่ 2 การประชุมบรรณาธิการกิจหลักสูตรและชุดฝึกอบรมพัฒนาทักษะและสมรรถนะ ศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
    จึงขอให้ข้าราชการตามคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน ตามเอกสารเข้าร่วมประชุม โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ċ
web master,
26 ก.พ. 2559 04:46
Comments