ภาพกิจกรรมสมรรถนะศึกษานิเทศก์

    ภาพที่ปรากฏตามสไลด์ สามารถคลิกที่รูปภาพในไสลด์เพื่อทำการ ดาวน์โหลด ซึ่งภาพที่ดาวน์โหลดจะเป็นภาพที่มีความคมชัดตามอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพ โดยไม่ได้ลดทอนคุณภาพใด ๆ