ลดเวลาเรียน 25-26 ตุลาคม 2559

เอกสารประกอบ

  • การเตรียมการประชุมทางไกล.pptx   0กิโลไบต์ - 20 ต.ค. 2559 04:34 โดย พิรุณ พึ่งพานิช (เวอร์ชัน 1)
    ‎PPT ประกอบการบรรยาย โดย ท่านมานะ เตียวแช สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน วันที่ 18 ตุลาคม 2559 โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม‎
  • เตรียมงาน.pdf   0กิโลไบต์ - 17 ต.ค. 2559 21:44 โดย อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี (เวอร์ชัน 1)
แสดง 2 ไฟล์จากหน้า 25-26Oct2016

คู่มือประกอบการถ่ายทอด