ข่าว‎ > ‎

Smart Trainer: ผู้นำการนิเทศการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โพสต์14 ต.ค. 2558 00:25โดยweb master   [ อัปเดต 14 ต.ค. 2558 00:27 ]
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Smart Trainer: ผู้นำการนิเทศการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เพื่อส่งเสริมการนิเทศติดตาม กำกับ ดูแล ให้คำแนะนำช่วยเหลือ สนับสนุนโรงเรียนในการบริหารจัดการเวลาเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้มีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมที่พัฒนาในด้านอื่น ๆ ภายในโรงเรียน กำหนดจัดอบรมศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต จำนวน 900 คน รุ่นที่ 1 วันที่ 5-6 ตุลาคม 2558 และรุ่นที่ 2 วันที่ 7-8 คุลาคม 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร