ข่าว‎ > ‎

ประชุมสัมมนาแรกพบ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนำร่องการศึกษาฐานสมรรถนะ “บัวหลวงก่อการครู”

โพสต์17 ธ.ค. 2563 20:31โดยweerapon mulasiwa   [ อัปเดต 17 ธ.ค. 2563 20:44 ]
เมื่อ วันที่ 14  ธันวาคม 2563  คณะผู้แทนของหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ประกอบด้วยดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. และนางหัทยา เข็มเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. เขต ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาแรกพบโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนำร่องการศึกษาฐานสมรรถนะ “บัวหลวงก่อการครู” 
ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการเรียนรู้ และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในความร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพครูและผู้บริหาร
ในโรงเรียนนำร่อง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการศึกษาฐานสมรรถนะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน
สู่การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ (Competency-Based Education : CBE)  สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาผู้เรียนไป
สู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาฐานสมรรถนะ  จังหวัดอุดรธานีมีโรงเรียนนำร่อง จำนวน 8 โรงเรียน ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา  2563 – 2565  โดยมุ่งหวังให้เป็นต้นแบบพัฒนาการปรับหลักสูตรการศึกษาฐานสมรรถนะ  ในปีการศึกษา 2565 ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  


Comments