ข่าว‎ > ‎

ประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจเอกสารแนวทาง การนิเทศการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์17 มี.ค. 2564 23:55โดยsupatida ps

หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. จัดประชุม
ปฏิบัติการบรรณาธิการกิจเอกสารแนวทาง
การนิเทศการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระหว่างวันที่ 15 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรณาธิการกิจเอกสารแนวทางการนิเทศการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่
1. แนวทางการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
2. แนวทางการนิเทศการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน 
3. ศาสตร์และศิลป์การนิเทศการศึกษา

Comments