ข่าว‎ > ‎

โครงการอบรมพัฒนาทักษะและสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 2559

โพสต์1 ก.ค. 2559 19:47โดยพิรุณ พึ่งพานิช   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2559 09:37 ]
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา ท่านบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการอบรมพัฒนาทักษะและสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 2559 ของศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศนฐ.) ระหว่างวันที่ 28 พ.ค.-15 ก.ค. 2559 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเด้น จ.ปทุมธานี


หลักสูตรการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อพัฒนาการนิเทศ วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2559

                                          หลักสูตรการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อพัฒนาการนิเทศ วันที่ 3-6 ก.ค.59

หลักสูตรการเสริมสร้างภาวะผู้นำทางการนิเทศ รุ่นที่ 1 วันที่ 16-20 มิถุนายน 59 The Idle ปทุมธานี

                                   หลักสูตรการเสริมสร้างภาวะผู้นำทางการนิเทศ รุ่นที่ 1 วันที่ 16-20 มิถุนายน 59

หลักสูตรการพัฒนาระบบ Cloud Computing เพื่อส่งเสริมระบบการนิเทศ รุ่นที่ 2 วันที่ 30 มิ.ย.-2 ก.ค. 59 The Idle ปทุมธานี

              หลักสูตรการพัฒนาระบบ Cloud Computing  เพื่อส่งเสริมระบบการนิเทศ รุ่นที่ 2 วันที่ 30 มิ.ย.-2 ก.ค. 59

หลักสูตรการพัฒนาระบบ Cloud Computing เพื่อส่งเสริมระบบการนิเทศ รุ่นที่ 1 วันที่ 27-29 มิถุนายน 59 The Idle ปทุมธานี

                  หลักสูตรการพัฒนาระบบ Cloud Computing  เพื่อส่งเสริมระบบการนิเทศ รุ่นที่ 1 วันที่ 27-29 มิถุนายน 59


หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ กลุ่มที่ไม่มีผลงาน นวัตกรรมการนิเทศ รุ่นที่ 1 ชำนาญการพิเศษ ‎(วันที่ 30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2559 )‎ โรงแรมดิไอเดิล ปทุมธานี

   หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ กลุ่มที่ไม่มีผลงานนวัตกรรมการนิเทศ รุ่นที่ 1 ชำนาญการพิเศษ วันที่ 30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2559

หลักสูตรการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนิเทศการศึกษา ระดับวิชาชีพ 16-20 มิถุนายน 59 The Idle ปทุมธานี


                      หลักสูตรการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนิเทศการศึกษา ระดับวิชาชีพ 16-20 มิถุนายน 59

หลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนิเทศ ระดับกลาง วันที่ 11 - 15 มิ.ย. 2559 The Idle ปทุมธานี


                      หลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนิเทศ ระดับกลาง วันที่ 11 - 15 มิ.ย. 2559

หลักสูตรทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนิเทศ ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 2 วันที่ 6-10 มิ.ย. ดิไอเดิล ปทุมธานี

                            หลักสูตรทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนิเทศ ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 2 วันที่ 6-10 มิ.ย.59

หลักสูตรทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนิเทศ ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 1 วันที่ 30 พ.ค.-3 มิ.ย. ดิไอเดิล ปทุมธานี

                                หลักสูตรทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนิเทศ ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 1 วันที่ 30 พ.ค.-3 มิ.ย.


หลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 5 วันที่ 16 - 20 มิถุนายน 59 The Idle ปทุมธานี

                         หลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 5 วันที่ 16 - 20 มิถุนายน 59 The Idle ปทุมธานี

Comments