ข่าว‎ > ‎

โครงการ Boot Camp for Core Supervisor ปีงบประมาณ 2559

โพสต์23 ก.ย. 2559 00:57โดยพิรุณ พึ่งพานิช   [ อัปเดต 10 ต.ค. 2559 22:27 ]
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายโครงการ Boot Camp for Core Supervisor ปีงบประมาณ 2559 และบรรยายพิเศษ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม จัดโดย ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศนฐ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
พัฒนาศึกษานิเทศก์ จำนวน 100 คน ให้เป็นต้นแบบการนิเทศการศึกษา ในระหว่างวันที่ 18-30 กันยายน 2559(ระหว่างนี้เป็นช่วงเวลาที่ Google ปรับระบบ Google รูปภาพ จึงขออภัยที่ไม่อาจนำภาพกิจกรรมมาแชรได้ครับ...พิรุณ)
Comments