ข่าว‎ > ‎

การประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาศึกษานิเทศก์

โพสต์11 มี.ค. 2564 19:03โดยweerapon mulasiwa
วันที่ 10-12 มีนาคม 2564 นางรวิภัทร  เหล่าคุ้ม ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. และคณะศึกษานิเทศก์ จากหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร  โดยรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ  เป็นประธานเปิดการประชุมและให้นโยบายการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรพัฒนาศึกษานิเทศก์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ในการออกแบบและจัดทําเนื้อหาหลักสูตรการพัฒนาศึกษานิเทศก์ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวางแผนการพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ.

Comments