ข่าว‎ > ‎

การประชุมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์24 ส.ค. 2559 03:40โดยพิรุณ พึ่งพานิช   [ อัปเดต 24 ส.ค. 2559 07:05 ]
พันเอก ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา
สู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยจัดการประชุมขึ้น ๕ ภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. 
จำนวน ๓,๑๖๓ คน

ไฟล์ประกอบการบรรยาย

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ไฟล์เก็บเอกสาร 5 จุด

Comments