ข่าว‎ > ‎

การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์2 เม.ย. 2564 01:16โดยweb master
2-4 เมษายน 2564 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการตามนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น "การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการและขับเคลื่อนการนิเทศการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมีนายจงภพ ชูประทีป กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สพฐ. นายปรีชา นิพนธ์พิทยา ข้าราชการบำนาญ (ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ) นางลาวัลย์ ตรีเนตร นายวรศักดิ์ วัชรกำธร นายสมควร วรสันต์ ตลอดจนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามจากภูมิภาค

https://photos.app.goo.gl/rdM7VJci169z1gTn7