แอมบาสซาเดอร์

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
ไฟล์ประกอบการนำเสนอ ผช.เลขาฯ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร งานสัมนาศึกษานิเทศกระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 12 กันยายน 2559   12 ก.ย. 2559 14:28 พิรุณ พึ่งพานิช
ċ

ดู
ไฟล์ประกอบการบรรยาย ท่านตวง อันทะไชย ประธานกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สนช. วันที่ 13 กันยายน 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี  12 ก.ย. 2559 22:43 พิรุณ พึ่งพานิช
ċ

ดู
ไฟล์นำเสนอ ท่านผู้ช่วยเลขา กพฐ. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร   12 ก.ย. 2559 14:29 พิรุณ พึ่งพานิช
Ċ
ดู
ไฟล์นำเสนอ ท่านผู้ช่วยเลขา กพฐ. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร   12 ก.ย. 2559 14:29 พิรุณ พึ่งพานิช
Ċ
ดู
ไฟล์นำเสนอ ท่านผู้ช่วยเลขา กพฐ. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร   12 ก.ย. 2559 14:30 พิรุณ พึ่งพานิช
ċ

ดู
ไฟล์นำเสนอ ดร.ภาสกร พงษ์สิทธากร ผอ.ศนฐ  12 ก.ย. 2559 02:08 พิรุณ พึ่งพานิช
Comments