ข่าว‎ > ‎

แบบตอบรับเอกสารโครงการขับเคลื่อนการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษา

โพสต์25 ต.ค. 2559 23:41โดยพิรุณ พึ่งพานิช   [ อัปเดต 27 ต.ค. 2559 01:14 โดย Anont Wongwisitrungsee ]
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำเอกสารโครงการขับเคลื่อนการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  ในสถานศึกษา จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนต่อไป ทั้งนี้ เมื่อได้รับเอกสารแล้ว ขอความอนุเคราะห์ตอบรับ(ตามแบบตอบรับด้านล่าง) ขอขอบคุณยิ่ง


รายละเอียดประกอบ  คลิกที่นี่


แบบตอบรับเอกสาร

แบบตอบรับเอกสารโครงการขับเคลื่อนการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษา
Comments