ข่าว

ต้อนรับสมาชิกใหม่ สู่ หน่วยศึกษานิเทศก์ ศนฐ

โพสต์9 มี.ค. 2563 20:27โดยweb master   [ อัปเดต 13 เม.ย. 2563 08:42 ]

หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ดร.ศุภชลา ขำสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 41ด้วยความยินดียิ่ง

ดร.ลาวัณย์ ตรีเนตร เนื่อง รับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ

โพสต์9 มี.ค. 2563 20:25โดยweb master   [ อัปเดต 13 เม.ย. 2563 08:42 ]

หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ลาวัณย์ ตรีเนตร เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ

หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.ขอต้อนรับสมาชิกใหม่

โพสต์9 มี.ค. 2563 20:23โดยweb master   [ อัปเดต 13 เม.ย. 2563 08:43 ]

หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ ดร.นัจรีภรณ์ ทุมสงคราม ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1 ด้วยความยินดียิ่ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาที่มีโรงเรียนบนพื้นที่สูง

โพสต์22 ม.ค. 2560 22:17โดยพิรุณ พึ่งพานิช   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2560 22:21 ]

สพฐ.โดย ศนฐ. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาที่มีโรงเรียนบนพื้นที่สูง ขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบ้านสานตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์การนำเสนอของวิทยากร :

แบบตอบรับเอกสารโครงการขับเคลื่อนการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษา

โพสต์25 ต.ค. 2559 23:41โดยพิรุณ พึ่งพานิช   [ อัปเดต 27 ต.ค. 2559 01:14 โดย Anont Wongwisitrungsee ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำเอกสารโครงการขับเคลื่อนการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  ในสถานศึกษา จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนต่อไป ทั้งนี้ เมื่อได้รับเอกสารแล้ว ขอความอนุเคราะห์ตอบรับ(ตามแบบตอบรับด้านล่าง) ขอขอบคุณยิ่ง


รายละเอียดประกอบ  คลิกที่นี่


แบบตอบรับเอกสาร

แบบตอบรับเอกสารโครงการขับเคลื่อนการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษา
โครงการ Boot Camp for Core Supervisor ปีงบประมาณ 2559

โพสต์23 ก.ย. 2559 00:57โดยพิรุณ พึ่งพานิช   [ อัปเดต 10 ต.ค. 2559 22:27 ]

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายโครงการ Boot Camp for Core Supervisor ปีงบประมาณ 2559 และบรรยายพิเศษ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม จัดโดย ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศนฐ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
พัฒนาศึกษานิเทศก์ จำนวน 100 คน ให้เป็นต้นแบบการนิเทศการศึกษา ในระหว่างวันที่ 18-30 กันยายน 2559(ระหว่างนี้เป็นช่วงเวลาที่ Google ปรับระบบ Google รูปภาพ จึงขออภัยที่ไม่อาจนำภาพกิจกรรมมาแชรได้ครับ...พิรุณ)

การประชุมสัมมนาทางวิชาการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของศึกษานิเทศก์ ระดับประเทศ ประจำปี 2559

โพสต์12 ก.ย. 2559 00:01โดยพิรุณ พึ่งพานิช   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2559 02:06 ]

พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานและมอบรางวัลผลงานด้านนิเทศการศึกษา ประจำปี 2558 และโล่รางวัลผลงานโรงเรียนดีประจำตำบล ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของศึกษานิเทศก์ ระดับประเทศ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2559 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอล โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยมีศึกษานิเทศก์ทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและประถมศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม • แลหลัง เล็งหน้าการศึกษาไทย ศึกษานิเทศก์ชลบุรี.pptx   0กิโลไบต์ - 12 ก.ย. 2559 22:43 โดย พิรุณ พึ่งพานิช (เวอร์ชัน 1)
  ‎ไฟล์ประกอบการบรรยาย ท่านตวง อันทะไชย ประธานกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สนช. วันที่ 13 กันยายน 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี‎
 • อาหารจานกล้วย.pdf   0กิโลไบต์ - 12 ก.ย. 2559 14:30 โดย พิรุณ พึ่งพานิช (เวอร์ชัน 1)
  ‎ไฟล์นำเสนอ ท่านผู้ช่วยเลขา กพฐ. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ‎
 • ออมสืนสร้างสรรค์.pdf   0กิโลไบต์ - 12 ก.ย. 2559 14:29 โดย พิรุณ พึ่งพานิช (เวอร์ชัน 1)
  ‎ไฟล์นำเสนอ ท่านผู้ช่วยเลขา กพฐ. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ‎
 • การดำเนินงานลดเวลาเรียน (9 ส.ค.59).pptx   0กิโลไบต์ - 12 ก.ย. 2559 14:28 โดย พิรุณ พึ่งพานิช (เวอร์ชัน 1)
  ‎ไฟล์ประกอบการนำเสนอ ผช.เลขาฯ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร งานสัมนาศึกษานิเทศกระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 12 กันยายน 2559 ‎
 • Thailand 4.0.ppt   0กิโลไบต์ - 12 ก.ย. 2559 02:08 โดย พิรุณ พึ่งพานิช (เวอร์ชัน 1)
  ‎ไฟล์นำเสนอ ดร.ภาสกร พงษ์สิทธากร ผอ.ศนฐ‎
แสดง 5 ไฟล์จากหน้า แอมบาสซาเดอร์


การประชุมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์24 ส.ค. 2559 03:40โดยพิรุณ พึ่งพานิช   [ อัปเดต 24 ส.ค. 2559 07:05 ]

พันเอก ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา
สู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยจัดการประชุมขึ้น ๕ ภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. 
จำนวน ๓,๑๖๓ คน

ไฟล์ประกอบการบรรยาย

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ไฟล์เก็บเอกสาร 5 จุด

โครงการอบรมพัฒนาทักษะและสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 2559

โพสต์1 ก.ค. 2559 19:47โดยพิรุณ พึ่งพานิช   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2559 09:37 ]

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา ท่านบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการอบรมพัฒนาทักษะและสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 2559 ของศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศนฐ.) ระหว่างวันที่ 28 พ.ค.-15 ก.ค. 2559 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเด้น จ.ปทุมธานี


หลักสูตรการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อพัฒนาการนิเทศ วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2559

                                          หลักสูตรการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อพัฒนาการนิเทศ วันที่ 3-6 ก.ค.59

หลักสูตรการเสริมสร้างภาวะผู้นำทางการนิเทศ รุ่นที่ 1 วันที่ 16-20 มิถุนายน 59 The Idle ปทุมธานี

                                   หลักสูตรการเสริมสร้างภาวะผู้นำทางการนิเทศ รุ่นที่ 1 วันที่ 16-20 มิถุนายน 59

หลักสูตรการพัฒนาระบบ Cloud Computing เพื่อส่งเสริมระบบการนิเทศ รุ่นที่ 2 วันที่ 30 มิ.ย.-2 ก.ค. 59 The Idle ปทุมธานี

              หลักสูตรการพัฒนาระบบ Cloud Computing  เพื่อส่งเสริมระบบการนิเทศ รุ่นที่ 2 วันที่ 30 มิ.ย.-2 ก.ค. 59

หลักสูตรการพัฒนาระบบ Cloud Computing เพื่อส่งเสริมระบบการนิเทศ รุ่นที่ 1 วันที่ 27-29 มิถุนายน 59 The Idle ปทุมธานี

                  หลักสูตรการพัฒนาระบบ Cloud Computing  เพื่อส่งเสริมระบบการนิเทศ รุ่นที่ 1 วันที่ 27-29 มิถุนายน 59


หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ กลุ่มที่ไม่มีผลงาน นวัตกรรมการนิเทศ รุ่นที่ 1 ชำนาญการพิเศษ ‎(วันที่ 30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2559 )‎ โรงแรมดิไอเดิล ปทุมธานี

   หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ กลุ่มที่ไม่มีผลงานนวัตกรรมการนิเทศ รุ่นที่ 1 ชำนาญการพิเศษ วันที่ 30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2559

หลักสูตรการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนิเทศการศึกษา ระดับวิชาชีพ 16-20 มิถุนายน 59 The Idle ปทุมธานี


                      หลักสูตรการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนิเทศการศึกษา ระดับวิชาชีพ 16-20 มิถุนายน 59

หลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนิเทศ ระดับกลาง วันที่ 11 - 15 มิ.ย. 2559 The Idle ปทุมธานี


                      หลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนิเทศ ระดับกลาง วันที่ 11 - 15 มิ.ย. 2559

หลักสูตรทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนิเทศ ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 2 วันที่ 6-10 มิ.ย. ดิไอเดิล ปทุมธานี

                            หลักสูตรทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนิเทศ ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 2 วันที่ 6-10 มิ.ย.59

หลักสูตรทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนิเทศ ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 1 วันที่ 30 พ.ค.-3 มิ.ย. ดิไอเดิล ปทุมธานี

                                หลักสูตรทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนิเทศ ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 1 วันที่ 30 พ.ค.-3 มิ.ย.


หลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 5 วันที่ 16 - 20 มิถุนายน 59 The Idle ปทุมธานี

                         หลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 5 วันที่ 16 - 20 มิถุนายน 59 The Idle ปทุมธานี

Core Smart Trainer : หอประชุมวายุภักดิ์

โพสต์3 พ.ค. 2559 21:08โดยweb master   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2559 17:06 ]

วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2559 พณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าร่วมพบคณะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในการประชุมปฏิบัติการพัฒนา Core Smart Trainer "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ระดับเขตพื้นที่เพื่อให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษามี Smart Trainer ทีมหลักที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การบริหารจัดการหลักสูตร เวลาเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

สื่อประกอบการบรรยาย

แสดง 12 ไฟล์จากหน้า สื่อ-วายุภักดิ์

Core Smart Trainer


1-10 of 14