หนังสือราชการ

  • เปลี่ยนแปลงศูนย์ Boot Camp ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) โดยได้เปิดศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาคจำนวน ๑๕ ศูนย ...
    ส่ง 9 ม.ค. 2561 06:37 โดย web master
  • ประกวดและคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษา ด้วยหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการโครงการประกวดและคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษาและประชุมสัมมนาทางวิชาการของศึกษานิเทศก์ ประจำป ...
    ส่ง 30 ต.ค. 2560 23:40 โดย Anont Wongwisitrungsee
  • การประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการจัดทำฐานข้อมูลสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาศึกษานิเทศก์ให ...
    ส่ง 30 ต.ค. 2560 23:40 โดย Anont Wongwisitrungsee
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 54 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม ศนฐ.

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินปฏิบัติงาน ศนฐ


ข่าววงการศึกษา


ข่าว สพฐ.