หนังสือราชการ

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 66 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม ศนฐ.

  • ประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการนิเทศการศึกษา สพฐ. ศนฐ. ได้จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการนิเทศการศึกษา สพฐ.ขึ้นในระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
    ส่ง 22 ก.พ. 2564 20:06 โดย weerapon mulasiwa
  • Big cleaning day สพฐ.ปลูกจิตสร้างนิสัย 5ส ทำได้ทุกวัน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ศนฐ. พร้อมสำนักจำนวน 23 สำนัก ได้เข้าร่วมทำพิธีเปิดกิจกรรม 5 ส “สพฐ. ปลุกจิตสร้างนิสัย ...
    ส่ง 4 ก.พ. 2564 18:46 โดย weerapon mulasiwa
  • การสร้างห้องเรียน Google Classroom ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ขอแนะนำการสร้างห้องเรียน Google Classroom เพื่อส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพส ...
    ส่ง 10 ม.ค. 2564 18:57 โดย weerapon mulasiwa
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 20 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินปฏิบัติงาน ศนฐhttps://drive.google.com/file/d/1k-1JoEqYXl4Ea_CzhlFKyrOj6tLxvwxG/preview