หนังสือราชการ

  • การพัฒนาการนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา              ตามที่ สพฐ. ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการนิเทศการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การดำเน ...
    ส่ง 2 เม.ย. 2563 00:38 โดย Anont Wongwisitrungsee
  • จัดสรรงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขอให้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ และจัดส่งแผนการนิเทศการศึกษา ภายในวันที่ 10 ก ...
    ส่ง 9 มี.ค. 2563 20:14 โดย web master
  • ปรับปรุงข้อมูลศึกษานิเทศก์ ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำข้อมูลศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บนเว็บไซต์ของหน่วยศึกษานิเทศก์ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงศ ...
    ส่ง 9 มี.ค. 2563 20:03 โดย web master
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 62 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม ศนฐ.

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินปฏิบัติงาน ศนฐhttps://drive.google.com/file/d/1k-1JoEqYXl4Ea_CzhlFKyrOj6tLxvwxG/preview