โอนเงินนิเทศ/คำสั่งแต่งตั้ง โรงเรียนดีประจำตำบล

โพสต์10 เม.ย. 2559 23:13โดยweb master   [ อัปเดต 27 เม.ย. 2559 22:40 ]
จากโครงการโรเรียนดีประจำตำบล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งคณะนิเทศการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล แต่งตั้งกรรมการประเมินและโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล ตามเอกสารดังแนบ


Ċ
web master,
10 เม.ย. 2559 23:20
Ċ
web master,
10 เม.ย. 2559 23:20
Ċ
web master,
10 เม.ย. 2559 23:19
Ċ
web master,
10 เม.ย. 2559 23:20
Ċ
web master,
10 เม.ย. 2559 23:21
Comments