โอนจัดสรร ประชุม ผอ.กลุ่มนิเทศ

โพสต์1 มี.ค. 2560 02:15โดยweb master   [ อัปเดต 1 มี.ค. 2560 02:16 ]
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทั่วประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๙ข๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอะเดียรติก พาเลซ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานครนั้น ในการนี้ ได้โอนจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นค่าพาหนะผู้เข้าร่วมการประชุม ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามเอกสารดังแนบ
Ċ
web master,
1 มี.ค. 2560 02:15
Ċ
web master,
1 มี.ค. 2560 02:15