โอนจัดสรร นิเทศติดตาม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" : Smart Trainer

โพสต์11 ก.พ. 2559 19:45โดยweb master   [ อัปเดต 16 ก.พ. 2559 20:15 ]
ตามโครงการ Smart Trainer : ผู้นำการนิเทศการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เพื่อดำเนินการนิเทศ ติดตาม กำกับ แนะนำ ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน นั้น ในการนี้ สพฐ. โดย ศูนย์นิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้ทีม Smart Trainer ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานในช่วงภาคเรียน พฤศจิกายน 2558- กุมภาพันธ์ 2559 เดือนละ 2 ครั้ง ตามรายละเอียดดังแนบ
Ċ
web master,
11 ก.พ. 2559 19:45
Ċ
web master,
11 ก.พ. 2559 19:45
Ċ
web master,
11 ก.พ. 2559 19:45
Ċ
web master,
11 ก.พ. 2559 19:45
Ċ
web master,
16 ก.พ. 2559 20:13
Comments