โอนจัดสรรงบประมาณค่าเดินทาง ผอ.กลุ่ม/ประธานเครือข่าย

โพสต์4 เม.ย. 2559 23:18โดยweb master   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2559 23:30 ]
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา และประธานเครือข่ายการนิเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 ในระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าพาหนะเดินทาง รายละเอียดดังแนบ
Ċ
web master,
4 เม.ย. 2559 23:20
Ċ
web master,
4 เม.ย. 2559 23:21
Comments