โอนจัดสรรค่าพาหนะการอบรมศึกษานิเทศก์ตามโครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 2559

โพสต์18 ส.ค. 2559 06:49โดยAnont Wongwisitrungsee   [ อัปเดต 18 ส.ค. 2559 06:56 โดย web master ]
         ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติให้ ศนฐ. ดำเนินการจัดอบรมศึกษานิเทศก์ ตามโครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 2559 เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศตามความสมัครใจ และตามกรอบภาระงาน จำนวน 4 หลักสูตร
        ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณ 2559 เพื่อเป็นค่าพาหนะผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียดดังแนบ


เอกสารแนบ

แสดง 8 ไฟล์จากหน้า ค่าพาหนะสมรรถนะศน2559