โอนจัดสรรค่าพาหนะเดินทางในการประชุมสัมมนาทางวิชาการและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศึกษานิเทศก์ ระดับประเทศ ประจำปี 2559

โพสต์2 ก.ย. 2559 05:30โดยweb master
    
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศึกษานิเทศก์ ระดับประเทศ ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
    ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าพาหนะเดินทางของศึกษานิเทศก์ ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

  • สพป.ทุกเขต.pdf   0กิโลไบต์ - 2 ก.ย. 2559 05:26 โดย web master (เวอร์ชัน 1)
  • สพม.ทุกเขต.pdf   0กิโลไบต์ - 2 ก.ย. 2559 05:26 โดย web master (เวอร์ชัน 1)
Comments