เอกสารแนวทางการนิเทศการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์2 ก.ค. 2564 03:01โดยsupatida ps   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2564 03:02 ]
        ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติให้หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ดำเนินโครงการพัฒนาการนิเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 มีกิจกรรมหลักคือการพัฒนารูปแบบกระบวนการนิเทศการศึกษา การพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ และการสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา นั้น 
        ได้จัดทำเอกสารแนวทางการนิเทศการศึกษา จำนวน 3 เล่ม โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ตามรายละเอียดดังแนบ
 
Ċ
supatida ps,
2 ก.ค. 2564 03:01
Comments