อบรม ActiveLearning

โพสต์9 มี.ค. 2563 19:18โดยweb master   [ อัปเดต 9 มี.ค. 2563 20:01 ]
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring ให้กับศึกษานิเทศก์ ในการนี้ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกศึกษานิเทศก์ เขตพื้นที่ละ 1 ท่าน พร้อมกรอกใบสมัคร และ scan เป็นไฟล์ pdf เพื่อลงทะเบียนเข้ารับการอบรมตามลิงค์ด้านล่าง (นำฉบับจริงมาในวันเข้ารับการอบรม)