ติดตามและรายงาน ความก้าวหน้า Snart Trainer

โพสต์13 พ.ย. 2558 04:17โดยweb master   [ อัปเดต 16 ก.พ. 2559 20:20 ]
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการจัดประชุมเพื่อติดตามและรายงาน ความก้าวหน้าของ Smart Traimer ในการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2558 สำหรับสถานที่จัดประชุมและรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
     ในการนี้ ขอความร่วมมือกับ สพท. ทุกเขต จัดเตรียมข้อมูลของทุกเขตพื้นที่ โดยบันทึกข้อมูลลงไฟล์ word ที่แนบมาด้วยแล้ว ส่งมายังเมล์ hmukanya@hotmail.com ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 และนำข้อมูลมาในวันประชุมด้วย
Ċ
web master,
13 พ.ย. 2558 04:17
Comments