รายงานการนิเทศ ของ Smart Trainer

โพสต์24 ก.พ. 2559 00:59โดยweb master   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2559 00:59 ]
ตามโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ได้กำหนดให้ Smart Trainer นิเทศ เร่งรัด กำกับติดตาม และรายงานการนิเทศของ Smart Trainer ในระบบทางเว็บไซต์ www.esdc.go.th จึงขอให้ Smart Trainer ได้ดำเนินการายงานให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2559 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้โรงเรียนที่ได้รายงานและยังไม่ได้รายงานตามเว็บไซต์ที่ระบุ
Ċ
web master,
24 ก.พ. 2559 00:59
Comments