ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการจัดประชุมปฎิบัติการจัดทำเครื่องมือประเมินด้านความรู้ และสมรรถนะตามมารตฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมไบรท์ตัน โฮเทล แอนด์ เรสซิเด้น บางนา กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่