ประกวดและคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษา

โพสต์7 ส.ค. 2560 23:04โดยweb master   [ อัปเดต 30 ต.ค. 2560 23:40 โดย Anont Wongwisitrungsee ]
ด้วยหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการโครงการประกวดและคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษาและประชุมสัมมนาทางวิชาการของศึกษานิเทศก์ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนางานนิเทศการศึกษา ในการนี้ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษานิเทศก์ ส่งผลงานเข้าประกวดคัดเลือก สามารถติดตามและดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ เอกสารราชการดังแนบ