ประชุม โรงเรียนดีประจำตำบล

โพสต์24 ธ.ค. 2558 16:51โดยweb master
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญคณะทำงานตามคำสั่งคณะทำงานที่แนบมาด้วย เข้าร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าว
Ċ
web master,
24 ธ.ค. 2558 16:51
Ċ
web master,
24 ธ.ค. 2558 16:51
Ċ
web master,
24 ธ.ค. 2558 16:51
Ċ
web master,
24 ธ.ค. 2558 16:51
Comments