ประชุมปฏิบัติการผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

โพสต์14 ส.ค. 2558 02:40โดยAnont Wongwisitrungsee   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2558 23:16 ]
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการประชุมปฏิบัติการผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนิเทศการศึกษา ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม-๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร


หนังสือแจ้ง สพป.

แสดง 6 ไฟล์จากหน้า 2-2558 สพป

หนังสือแจ้ง สพม.

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า 2-2558 สพม