ประชุม ผอ.กลุ่ม/ประธานเครือข่ายการนิเทศ

โพสต์19 ก.พ. 2559 02:09โดยweb master
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และประธานเครือข่ายการนิเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร รายละเอียตามหนังสือดังแนบ
Ċ
web master,
19 ก.พ. 2559 02:09
Comments