ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โพสต์1 ก.พ. 2560 01:45โดยweb master   [ อัปเดต 1 ก.พ. 2560 01:55 โดย Anont Wongwisitrungsee ]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ศนฐ. กำหนดจัดประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการโรงเรียน ICU และวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการนิเทศในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระว่างวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอะเดรียติคพาเลซ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามเอกสาร

หนังสือราชการ

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ICU-เครือข่ายการนิเทศ