ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนดีประจำตำบล

โพสต์2 ก.พ. 2559 06:10โดยweb master   [ อัปเดต 2 ก.พ. 2559 06:18 ]
    ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการประชุมการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร แจ้งคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมตามเอกสารดังแนบ
Ċ
web master,
2 ก.พ. 2559 06:15
Ċ
web master,
2 ก.พ. 2559 06:11
Ċ
web master,
2 ก.พ. 2559 06:10
Ċ
web master,
2 ก.พ. 2559 06:10
Ċ
web master,
2 ก.พ. 2559 06:13