ประชุมจัดทำเครื่องมือนิเทศ เครื่องมือการปฏิบัติที่ดี และเครื่องมือวิจัยโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2560

โพสต์22 ม.ค. 2560 19:54โดยพิรุณ พึ่งพานิช
สพฐ.โดย ศนฐ.จัดประชุมจัดทำเครื่องมือนิเทศ เครื่องมือการปฏิบัติที่ดี  และเครื่องมือวิจัยโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2560 

หนังสือราชการ  ถึง สพป.  | สพม.
Comments