พัฒนาศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 2558

โพสต์11 ส.ค. 2558 17:52โดยอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี   [ อัปเดต 21 ส.ค. 2558 03:44 ]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการอบรมศึกษานิเทศก์ตามความสมัครใจในโครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 20-25 สิงหาคม 2558 และระหว่างวันที่ 9 กันยายน - 4 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเด้น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : อ.กัญญา วัฒนถาวร    081-981-0821
                                        อ.บุญญลักษณ์ พิมพา     081-956-1945!! เรื่องชี้แจง !!
1. ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเข้าพักก่อนวันอบรมได้ 1 คืน (แต่ไม่มีอาหารเย็น)
2. หลักสูตร ICT ให้เตรียม Notebook พร้อมปลั๊กต่อพ่วง

บัญชีจัดสรรค่าเดินทาง

  • บัญชีจัดสรรสพป(2).pdf   4031กิโลไบต์ - 21 ส.ค. 2558 21:08 โดย อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี (เวอร์ชัน 1)
  • สพปสพม.pdf   711กิโลไบต์ - 21 ส.ค. 2558 03:43 โดย อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี (เวอร์ชัน 1)
    ‎หนังสือราชการแจ้งบัญชีจัดสรร‎
  • บัญชีจัดสรรสพม.pdf   4520กิโลไบต์ - 21 ส.ค. 2558 03:42 โดย อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี (เวอร์ชัน 1)
แสดง 3 ไฟล์จากหน้า บัญชีจัดสรร2558

หนังสือราชการ

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า อบรมสมรรถนะ

รายชื่อวิทยากร

แสดง 3 ไฟล์จากหน้า สมรรถนะ58-รายชื่อวิทยากร

รายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตร 1

รายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตร 2

รายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตร 3

ตารางอบรม

แสดง 8 ไฟล์จากหน้า ตารางอบรม2558