เปลี่ยนแปลงศูนย์ Boot Camp

โพสต์9 ม.ค. 2561 06:37โดยweb master
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) โดยได้เปิดศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาคจำนวน ๑๕ ศูนย์ แบ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๑๒ ศูนย์ และในมหาวิทยาลัยราชภัฎ จำนวน ๓ ศูนย์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สพฐ.มีนโยบายเปลี่ยนแปลงศูนย์จากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ไปเป็นศูนย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฎ ตาารายละเอียดที่ส่งมาด้วย

Comments