นิเทศแบบบูรณาการ

โพสต์28 มิ.ย. 2561 19:56โดยweb master   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2561 19:57 ]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้
นพื้นฐาน จัดกิจกรรมนิเทศ ติดตาม การนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561  รายละเอียดดังแนบ