งบประมาณสำหรับผู้ผ่านการพัฒนาตามโครงการ Boot Camp

โพสต์2 มี.ค. 2560 05:24โดยweb master   [ อัปเดต 2 มี.ค. 2560 05:26 ]
    
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการตามโครงการ Boot Camp for Core Supervisor ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
    ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดสรรงบประมาณสำหรับผู้ผ่านการพัฒนาตามโครงการตามรายชื่อที่ส่งมาด้วยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนิเทศโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายและค่าพาหนะในการเดินทางไปสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดดังแนบ
Ċ
web master,
2 มี.ค. 2560 05:24