เลื่อนประชุมบรรณาธิการกิจเอกสารหลักสูตรชุดฝึกอบรม

โพสต์12 เม.ย. 2559 01:11โดยweb master   [ อัปเดต 12 เม.ย. 2559 01:15 ]
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการประชุมบรรณาธิการกิจหลักสูตรและชุดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว มีการประชุมปฏิบัติการพัฒนา Core Smart Trainer "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" จึงขอเลื่อนการประชุมบรรณาธิการกิจ ไปเป็นวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท
Ċ
web master,
12 เม.ย. 2559 01:14
Comments