เลื่อนการประชุมปฏิบัติการพัฒนา Core Smart Trainer “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระดับเขตพื้นที่

โพสต์21 ต.ค. 2559 00:59โดยweb master   [ อัปเดต 21 ต.ค. 2559 01:00 ]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ดำเนินโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนา 
Core Smart Trainer “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระดับเขตพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน ชลบุรี  นั้น ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งเลื่อนการประชุม ดังกล่าวออกไปโดยไม่มีกำหนด หากกำหนดวันประชุมใหม่แล้วจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
Ċ
web master,
21 ต.ค. 2559 00:59
Comments