"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และ ประธานเครือข่ายการนิเทศ

โพสต์19 ต.ค. 2558 22:54โดยweb master   [ อัปเดต 16 ก.พ. 2559 20:20 ]
    
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดประชุมผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และประธานเครือข่ายการนิเทศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" และวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการนิเทศในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับเครือข่ายการนิเทศ ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร