โครงการขับเคลื่อนการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษา

โพสต์14 ส.ค. 2558 01:13โดยAnont Wongwisitrungsee   [ อัปเดต 18 ส.ค. 2558 00:47 ]
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการขับเคลื่อนการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษา สำหรับศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ 

ส่งรายชื่อ ผู้เข้ารับอบรมโครงการขับเคลื่อนการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ในสถานศึกษา สำหรับศึกษานิเทศก์
1. ตรวจสอบรุ่นของการอบรม ในกรอบ "รายชื่อเขต รุ่น 1-3" ที่ด้านล่าง
2. คลิกเลือกลงทะเบียนแยกตามรุ่น

    รุ่นที่ 1    ลงทะเบียน        ตรวจสอบรายชื่อ
    รุ่นที่ 2    ลงทะเบียน        ตรวจสอบรายชื่อ
    รุ่นที่ 3    ลงทะเบียน        ตรวจสอบรายชื่อ
                                    
                                  3. หากมีข้อสงสัยในการลงทะเบียนติดต่อ sornorleklek@hotmail.com
หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-288-5896


รายชื่อเขต รุ่น 1-3


Ċ
Anont Wongwisitrungsee,
17 ส.ค. 2558 19:52
Ċ
Anont Wongwisitrungsee,
17 ส.ค. 2558 19:52
Ċ
Anont Wongwisitrungsee,
17 ส.ค. 2558 19:52