การส่งเสริมการนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในสถานศึกษา

โพสต์2 ก.ค. 2564 00:07โดยsupatida ps   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2564 03:08 โดย อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี ]
    
        ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมส่งเสริมการนิเทศ เพื่อสรา้งความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ ดังแนบ
        ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ขอแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ดำเนินการนิเทศ ติดตามและพิจารณาคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ เป็นแบบอย่างได้ จำนวน 1 รูปแบบ รายงานผ่าน Google form ตามลิงค์ด้านล่าง (วิธีการรายงานดูตามเอกสารแนบในหน้าเว็บนี้ ด้านล่างต่อจากรายชื่อ สพท.ที่รายงานแล้ว) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564


                                              คลิกเพื่อรายงาน