การสำรวจข้อมูลศึกษานิเทศก์

โพสต์8 ธ.ค. 2563 18:19โดยweerapon mulasiwa   [ อัปเดต 8 ธ.ค. 2563 19:21 ]


ด้วย สพฐ. ได้จัดทำแบบสำรวจข้อมูลศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการนิเทศการศึกษาประจำปี
งบประมาณ2564