การประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์

โพสต์30 พ.ค. 2560 05:36โดยweb master   [ อัปเดต 30 ต.ค. 2560 23:40 โดย Anont Wongwisitrungsee ]

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการจัดทำฐานข้อมูลสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และจัดทำเครื่องมือประเมิน จำนวน 2 ฉบับ จึงขอให้ศึกษานิเทศก์ทุกคนประเมินตนเองตามเครื่องมือทั้ง 2 ฉบับแบบออนไลน์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยจะเปิดระบบให้ทำการประเมินในวันที่ 15 มิถุนายน 2560


Ċ
web master,
30 พ.ค. 2560 05:38