การประชุมติดตามและรายงานความก้าวหน้าของ Smart Trainer ในการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ครั้งที่ 1

โพสต์18 พ.ย. 2558 17:36โดยweb master   [ อัปเดต 16 ก.พ. 2559 20:19 ]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการจัดประชุมเพื่อติดตามและรายงานความก้าวหน้าของ Smart Trainer ในการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตามรายละเอียดเอกสารดังแนบ
Ċ
web master,
18 พ.ย. 2558 17:37
Ċ
web master,
18 พ.ย. 2558 17:38
Ċ
web master,
18 พ.ย. 2558 17:38
Ċ
web master,
18 พ.ย. 2558 17:39
Ċ
web master,
18 พ.ย. 2558 17:37
Ċ
web master,
18 พ.ย. 2558 17:39
Comments