การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ศึกษานิเทศก์

โพสต์10 ส.ค. 2558 23:32โดยAnont Wongwisitrungsee
การประชุมสัมมนาทางวิชาการและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศึกษานิเทศก์ ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DL THAILAND)
Ċ
Anont Wongwisitrungsee,
17 ส.ค. 2558 19:52
Ċ
Anont Wongwisitrungsee,
17 ส.ค. 2558 19:52
Ċ
Anont Wongwisitrungsee,
17 ส.ค. 2558 19:52
Ċ
Anont Wongwisitrungsee,
17 ส.ค. 2558 19:52
Ċ
Anont Wongwisitrungsee,
17 ส.ค. 2558 19:52
Comments